Om byggandet i Hamburg - P1 Kultur

Här finns inget ljud
Att vara sin egen byggherre blir allt vanligare i Hamburg. Vanligt folk bildar byggemenskaper för att få inflytande och ett billigare boende. Och staden får nu områden som är mer socialt stabila.

I Hamburg har byggemenskaper exploderat de senaste åren. Det handlar om att en grupp människor eller vänner som har en gemensam idé om hur de vill bo går samman för att bygga egna flerbostadshus.

För de boende innebär det inflytande och ett billigare boende. Kraven är att det ska vara ekologiskt och socialt hållbara bostäder.

Staden Hamburg stöttar det här byggandet med förmånliga lån och genom att erbjuda vissa tomter till ett fast pris. Och i gengäld får staden en mångfald i bostadsbyggandet och kvarter som är socialt stabila.

Ett reportage av Helene Alm.