Fredag 13 februari

10 min
Många kvinnor riskerar att förlora sina jobb.Nu när ekonomin har blivit sämre i Sverigeär det många som måste sluta sina arbeten.En ny undersökning visaratt kvinnor har större risk än mänatt förlora sina jobb.Det beror på att kvinnor oftare än mänhar tillfälliga anställningar.Det säger Irene Wennemosom jobbar för organisationen LO.Polisen i Australien har tagit fast en mansom är misstänkt för att ha startat en brand.En lagexpert har bestämtatt det ska bli en rättegång mot mannen.Det har brunnit väldigt mycket i landet.Fler än 180 personer har dött.Det har hänt en stor flyg-olycka i USA.Planet kraschade rakt neri ett område med bostäder.Det hände när planet var på vägtill staden Buffalo.Sammanlagt dog 49 människor.Olyckan kan ha berott påatt vädret var besvärligt att flyga i.Polisens högsta chef har åkt till Rosengård.Det är en stadsdel i Malmö,där det bor många invandrare.Den senaste tiden har vi fått vetaatt poliser sagt elaka saker ompersoner som ser utländska ut.Polischefen säger att han skämsför de poliser som gjort fel.På fredagen begravdes Ingemar Johansson.Han var en av Sveriges mest kända idrottare,som blev världens bästa boxare år 1959.Han var särskilt omtyckt i sin hemstad Göteborg.