Torsdag 12 februari

10 min
Programmet handlar om det här:Det borde bli färre myndighetersom har ansvar för kulturen i Sverige.Därför kanske flera myndigheter ska slås ihop med varandra.Det föreslog idag en gruppsom arbetar åt regeringen.Den som har fått hjärnan skadad av en strokebehöver få mycket träning.Då kan personen bli bättre igen,föreslår myndigheten Socialstyrelsen idag.Ordet ”neger” blev fult på 1970-talet.Men tidigare har människor använt ordet ”neger” utan att mena något illa med det.Det berättar språkforskaren Lena Ekberg.Det har varit en trafikolycka i rymden.Två sateliter krockade med varandra.Reglerna för brottning ska ändras.Om en brottare tycker att en domare dömer felså kan en film visa vad som hände i matchen.