VR Nyheter 20090210

5:01 min
Låg luftfuktighet gör att influensavirus sprider sig lättare på vintern. Barn med övervikt också löper större risk att drabbas av diabetes. Nystarten av partikelacceleratorn LHC skjutits fram ytterligare. Många salamandrar i Centralamerika har försvunnit.