Kvällspassets inte stoltaste ögonblick

65 min
Ikväll gör vi programmet under rubriken ”inte mitt stoltaste ögonblick” som handlar om situationer i ens liv som inte tillhör de stoltaste ögonblicken.