CIVILA OFFER OCH FRIA FÖRÖVARE

56 min

Krav på utredning av krigsbrott höjs igen efter Gaza och Sri Lanka. Men hur går det med förtroendet för folkrätten när krigsförbrytare klarar sig? Om när stor makt går före internationell rätt. Mörka minnen från Falluja, Groznyj och Hanoi. Krigsveteraner vittnar - krigshjälte kräver åtal av Bush-administrationen.

I veckan meddelade åklagarkansliet vid Internationella Brottmålsdomstolen i Haag att de hittills har tagit emot 210 anmälningar om brott begångna bara under det tre veckor långa kriget i Gaza. Vi har i tidigare upplagor av Konflikt skildrat hur inrättandet av Internationella krigsförbrytartribunaler fått till effekt att brott mot mänskligheten och krigets lagar oftare hamnar på agendan. Dock begränsat till konflikter i små länder som Rwanda, Sierra Leone och forna Jugoslavien. Men hur är det med de stormakter som sitter permanent i FN:s säkerhetsråd och därmed ytterst har ansvaret för efterlevnaden av den internationella rätten?

Med i studion för att diskutera hur internationell rätt efterlevs, hur krigsbrott utreds och hur krigsförbrytare straffas finns Hans Blix, docent i folkrätt, f.d. Folkpartistisk utrikesminister i slutet av 70-talet, FN-veteran som bl a medverkat till skrivande av FN-konventioner, omtalad chef för FN:s vapeninspektörer i Irak och nu senast ordförande för den internationella kommissionen om massförstörelsevapen och Mike Powers, sedan 1968 bosatt i Sverige och nu efter 40 års tid veteran inom antikrigsrörelsen, under 70-talet engagerad i De förenade FNL-grupperna, och sedan svenska Afghanistan-kommittén där han var med och arrangerade tribunalen om Sovjetiska krigsbrott i Afghanistan, och nu som ordförande i föreningen ”Irak Solidaritet”, som krävt USA uttåg och beivrande av amerikanska brott där.

Olfat Mahmoud lever och arbetar i ett flyktingläger i södra Beirut. Konflikts Daniela Marquardt träffade henne på en konferens med rubriken ”Kommer mänsklig säkerhet åter på agendan 2009”. Olfat Mahmoud säger att hon gärna vill tro att den våg av kritik som Israels krig i Gaza har väckt kommer att få effekt, att respekten för människors säkerhet och för internationell rätt kommer att stärkas efter det här, men vissa mäktiga länder kommer alltid undan, säger Olfat Mahmoud. Och det undergräver förtroendet för det internationella samfundet och internationell rätt. Det senaste kriget i Libanon är ytterligare ett exempel på anklagelser om krigsförbrytelser som aldrig fick någon oberoende juridisk prövning, däribland Israels oproportionerliga våld riktat mot civila, användningen av klusterbomber som än idag fortsätter att lemlästa och döda.


En annan del av världen där tilltron till det internationella rättssystemet närmar sig bottennivå är västra Irak, platsen för några av Irak-krigets mest intensiva strider. 2004 belägrades staden Falluja av USA-koalitionens styrkor, sedan det väpnade upproret visat sig vara särskilt hårt där. Vid offensiven ”Phantom fury” anfölls staden. Skolor, sjukhus, elnät, vägar, renings- och vattenverk slogs i spillror och de civila offren kunde räknas i tusenden. Det säger Muhammad Al-Darraji som var där. John Pace var under åren 2004 till 2006 chef för FN:s kontor för mänskliga rättigheter vid FN-missionen i Irak. På kort tid byggde han ett nätverk av informanter, han utökade staben som bearbetade, analyserade, prövade och sammanställde rapporter. John Pace’s problem var bara att sedan den USA-ledda koalitionen fått en tillfällig regim på plats i Bagdad, avslutades mandatet för FN:s specielle rapportör om mänskliga rättigheter.


Senator John Kerry har bestämt sig för att från sin nya position som ordförande för utrikesutskottet
försöka driva åtal mot Bush-administrationen för brott mot konstitutionen och krigsförbrytelser. För ett par veckor sedan bad Kerry vännen Phillip Butler om hjälp. Och Butlers uppdrag blev att författa en appell till kongress och senat om saken. Liksom senator Kerry är Butler krigshjälte från Vietnam men med fler medaljer. Phillip Butler tvekar inte att själv slå fast att av alla de namn han nämner i sin artikel tveklöst har gjort sig skyldiga till brott mot den amerikanska konstitutionen och internationella konventioner. I januari 2006 fick en gemensam rysk-svensk militärövning i Boden, med namnet operation snöflingan stor uppmärksamhet eftersom Ryssland representerades av förband som kunde knytas till folkrättsbrott begångna i Tjetjenien. Svenska Helsingforskommittén polisanmälde generallöjtnanten Vjatjeslav Sucharev med hänvisning till dennes befälsansvar för de begångna brotten. Fallet prövades aldrig eftersom den svenska åklagaren, i strid mot internationell rätt, ansåg att Sucharev var straffrättsligt immun eftersom han var inbjuden av den dåvarande svenska regeringen. Året därpå samövade svenska förband än en gång med ryska förband under befäl av general Igor Puzanov som anklagas bl.a. för massakern i Novye Aldi i februari 2000. Varken Puzanov eller Sucharev har ställts inför rätta. När Konflikts Marie Liljedahl ringde upp Ekatarina Sokirianskaia på den ryska människorättsorganisationen Memorial för att tala om ryska krigsförbrytelser i Tjetjenien i torsdags så börjar hon med att påminna om att det är på dagen 9 år sedan massakern i Novye Aldi.


Programledare: Mikael Olsson
Producent: Marie Liljedahl

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista