Måndag 2 februari

10 min
Många som jobbar för företaget Atlas Copcokan förlora sina jobb.Det gäller 3 000 personer.Av dem jobbar 900 i Sverige.Dun plockas från fåglar som lever.Det händer bland annat i landet Ungern.En journalist på TV 4 har gjort en filmsom visar hur fåglarna plågas.Dunet säljs till företag som görtäcken, kuddar och jackoroch fyller dem med dun.Ändå är det förbjudet i hela EUatt slita loss dun från levande fåglar.Det händer att psykiskt sjuka personerhålls fast av vårdpersonal på ett farligt sätt.De sjuka kan tvingas att ligga ner på mage,medan personalen trycker ner dem.Men det är farligt.Förra året dog två personer i Sverigesom blivit fast-hållna på det sättet.De fick svårt att andas.Det har reportrar på Sveriges Radio upptäckt.Det är stora problem med snö i Storbritannien.I huvudstaden London har många haft svårtatt komma till sina jobb.Bussar och tåg kunde inte köra i snön.Det är viktigt att mata fåglar när det är kallt.De behöver mycket mat för att kunnaöverleva i kylan.Det säger en fågelexpert som heterMats Forslund.