Vad har digerdöden med genusböjning av substantiv att göra?

24 min
Förr var alla substantiv i svenskan maskulina, feminina eller neutrala. Så är det inte längre och enligt Henrik Rosenkvist kan det ha med digerdöden att göra.

Veckans språkfrågor

När man väver kan man med en svepande rörelse skapa ett så kallat skäl. Hänger detta på något sätt ihop med ordet svepskäl?

I svenskan böjer vi inte substantiv efter genus på samma sätt som i till exempel norska och tyska. Varför är det så?

Använder vi Oxfordkomma i det svenska språket?

Borrata hål. Skivata tomater. Dubbata däck. Är det här västgötska fenomenet dialektalt eller är det någon äldre form som lever kvar?

Vad betyder klämma lagg?

Språkvetare Henrik Rosenkvist. Programledare Emmy Rasper.