Astrid Seeberger - länken i kedjan

4:37 min
"Det är trösterikt, väldigt trösterikt att tänka så. Att vi håller det livsviktiga levande trots att vi själva är förgängliga."

Astrid Seeberger, som är född och uppvuxen i Sydtyskland, kom till Sverige som ensam sjuttonåring för att bli författare. Hon blev läkare först vilket inte var så dumt: Man kan lära sig mycket när man lyssnar på patienternas livsberättelser. Och hon blev forskare och docent vid Karolinska Institutet, och ledare för ett forum på de fyra undervisningssjukhusen i Stockholm som är en mötesplats mellan konst och vetenskap.