Halla Sigurðardóttir

4:32 min
Livsval, ånger och en våning i Paris

Halla Sigurðardóttir är utbildad byggnadsantikvarie. Hon är född på Island, uppvuxen i Göteborg och bosatt i Stockholm där hon arbetar på Arkitektur- och designcentrum.