Fredag 9 januari

10 min
Programmet handlar om det här:Snart kan ryssarna sätta på gasen igen.Stora delar av Europa värmer upp sina husmed hjälp av gas från Ryssland.Nu när gasen är avstängd får många det kallt hemma.FN vill få slit på kriget i Gaza.Ledarna för Förenta Nationernas; FN, bad Israels regering och palestiniernas ledareatt de skulle stoppa striderna.Ändå fortsatte israler och palestinieratt strida mot varandra i Gaza i Mellanöstern.Det är svårt att ringa till Gaza.Många telefon-ledningar har bombats sönder.Ofta finns inte heller någon el.Utan el blir är det omöjligt för palestinierna i Gaza att ladda upp sina mobiltelefoner.Äldre kan dö av sina mediciner.Det gäller vissa mediciner som en del äldre får om de blir förvirrade och oroliga.Medicinen ska göra dem lugna.Men vissa av medicinerna kan farliga.De dödas kroppar fick ligga framme i värmenså att de ruttnade.Det hände på sjukhuset i Kristianstad i Skåne.De döda skulle ha legat i ett kallt rum.Men de fick inte plats, utan lades på golvet utanför.