Religiös diskriminering

44 min
Människor och tro SpecialFredag 9 januari 1403 och lördag 10 januari 1700 i P1


Kan man på grund av religiösa skäl neka att skaka hand på en svensk arbetsplats? Med anledning av att Sverige fått en ny diskrimineringslag tar Människor och tro upp ett par aktuella fall av religiös diskriminering. Hur stor är egentligen toleransen och förståelsen för att vissa människor vill uttrycka sin religiösa tro utanför den privata sfären? Kan olika diskrimineringsgrunder krocka med varandra i ett mångkulturellt samhälle?


Medverkande i programmet är Katri Linna, ny ”super” DO sen den 1 januari 2009, Hans Ingvar Roth, ny professor i Mänskliga rättigheter vid Lunds Universitet samt Zanyar Adami, journalist och en av grundarna till tidskriften Gringo.

Programledare: Tithi Hahn
Producent: Åsa F Vestergren