Klartext 2008-11-27

10 min
Klartext handlar i dag om att poliser och militärer i Indien kämpar mot terrorister. På onsdagen anföll terroristerna olika platser i staden Bombay. Många människor dödades. Terroristerna tog också över två stora hotell i staden, och höll hotellgäster som fångar. I landet Thailand fortsätter demonstrationerna mot regeringen. På fredag slutar lantbrevbärarna från Posten med det som kallas kassa-service.