Språket den 25 nov 2008 Jojkens dialekter

25 min
Språket från Vetenskapsredaktionen, denna vecka om jojkens dialekter och svenska snubbelstenar

Jojken har kallats samernas ljudande folksång, och finns många sätt att lyssna på och studera jojkar.

Det säger Krister Stoor, lektor i samiska vid Umeå universitet.

För sin avhandling ’Jojkberättelser’ som han lade fram förra året studerade han inspelningar med tre berömda syskon från Arvidsjaur som alla jojkade, Karin Stenberg, Nils Petter Stenberg och Sara-Maria Norsa.

Krister Stoor berättar att man ofta kan urskilja dialektala drag i jojken, precis som inom de talade samiska dialekterna, men att även individen sätter sin prägel.

Han påminner också om att jojken är ett historiskt dokument, som kan ge fingervisning om hur renbetesmarker utnyttjades förr och därigenom få betydelse idag vid tvister om renbetesrättigheter.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor:
- heter det ’var snäll och ta...’ eller ’var snäll att ta..’
- om ordföljd
- det är/det finns
- ändå/ännu
- mer/mera
- ordets plats i meningen