Kulturnytt 2008-11-25 13:05

15 min
Producent och programledare: Per Feltzin. Kommentar: Marie Lundström kommenterar Augustprisjuryns val av vinnare. Sedan 1989 delar Förläggareföreningen ut Augustpriset i tre kategorier: Augustpriset för årets svenska skönlitterära bok, för årets svenska fackbok och för årets svenska barn- och ungdomsbok. PO Enquist fick det för Ett annat liv. De övriga pristagarna var Paul Duncan och Bengt Wanselius med boken Regi Bergman - det i kategorin Årets svenska fackbok. Årets svenska barn- och ungdomsbok blev Jakob Wegelius Legenden om Sally Jones. Korrespondentrapport: Fredrik Wadström om tillståndet för den ryska filmbranschen. Efter flera år av uppgång drabbas den nu hårt av den dåliga ekonomin. Litteraturrecension: Lars Hermansson om antologin Våld till vardags, sjutton mäns berättelser, det är samling texter av helt olika karaktär, debattinlaga, novell, dikt, självbiografisk bekännelse, samtliga alltså skrivna av män, och redigerade av män, författarna Mats Söderlund, Peter Fröberg Idling