GMV 20081123 del2

55 min
Söndag 23 nov Programledare: Caroline Salzinger Från finanskris till verklig kris Varslen slår hårt över hela landet - från Sandvik till Astra Zeneca. Hur allvarligt är läget för svensk ekonomi. Branschdöd och stadsidentitet Efter krisen inom bilindustrin frågar sig många om hela branschen kommer försvinna från Sverige. Vi minns hur tekoindustrin och varvsindustrin försvann från städer som Norrköping och Malmö, händelser som sedan förändrat städernas identitet. Kanske står Göteborg inför samma öde. Norrköpings industrikvarter Afrikanska entreprenörer Den världsomspännande finanskrisen till trots - i Uganda lever framåtandan. Landet kan lyckas med ett av milleniemålen, nämligen att halvera fattigdomen. Hillarys comeback Förhandsnacket om vilka som kommer ingå i Barack Obamas administration sysselsätter amerikansk press just nu.