Europa enda sekulariserade området i världen

44 min
Fredag 14 november 14.03 i P1, lördag 15 november 17.00Världens sekularisering är en myt. Det är bara Västeuropa som har sekulariserats, övriga världen är fortfarande religiös. Det säger den kände amerikanske sociologen Peter L. Berger i Boston. Han har just utkommit med boken Religious America, Secular Europe?

En starkt bidragande orsak till Västeuropas sekularisering är statskyrkorna. När folk har blivit arga på staten har kyrkan åkt med av bara farten. I USA har religionen alltid byggt på frivillighet, inte tvång. Men det är aldrig bara en orsak bakom stora förändringar. Berger och hans kolleger visar på ytterligare sex, sju viktiga faktorer bakom Europas sekularsiering.   

Hur förhåller sig urfolkens religion till kristendomen? Normalt har kristendomen förbjudit urfolkens föreställningar när de har blivit kristna. Så var det också för samerna. Deras trummor, nåjder, heliga platser och symboler förbjöds av Svenska kyrkan. Idag finns en större medvetenhet och urfolkens teologier är på väg tillbaka. Men var går gränserna? Reportage från en konferens, där den nordamerikanske indianen Terry LeBlanc och textilkonstnärinnan Britta Marakatt Labba medverkade. Samtal med Gerard Willemsen, samepastor i Kiruna, och samen Håkan Enoksson, renskötare och aktiv i en frikyrka i Kiruna.

Nu kan svensk publik se den finske succédramatikern Juha Jokelas pjäs Fundamentalisten. Det är Tammerfors Arbetarteater som gästspelar. Vi har mött Juhas Jokela inför premiären i Södertälje för ett samtal om hans tankar bakom föreställningen, som handlar om en präst som förlorar tron, men som resultat får uppelva ett ödesdigert möte i sitt liv.           

Programledare: Åsa F. Vestergren
Producent: Sören Wibeck