KAMPEN OM MATEN

55 min

Lördag 1 november Kris i matfrågan - hundra miljoner fler hungrar efter prischocker. Samtidigt köper rikare stater upp bördig mark hos de värst drabbade för att säkra sina egna behov av mat.

Krisen talar vi dagligen om i media. Och då utgår vi självklart ifrån att det handlar om finanskrisen - förtroendekris på kapitalmarknaden, minskad konsumtion och sjunkande tillväxt.

Men i skuggan av rapporteringen om den krisen fortsätter matkrisen att skörda allt fler offer genom växande fattigdom och svält. Orsakerna är många - växande befolkning, begränsade odlingsmöjligheter, odling av biobränslen som konkurrerar med matproduktion, högre energipriser som ökar priset för transporter, konstgödsel, klimatförändringringar.

Olika förklaringar erbjuder olika lösningar och ordkrigen mellan länderna är igång. Indiska röster höjdes när USA:s president Bush sa att en förklaring till kraftigt höjda matpriser är att folk börjar äta mer i växande, folkrika ekonomier som t ex Indien. Indisk forskare rasade och sa att de miljarder som amerikanser spenderar på fettsugning kan rädda miljoner undernärda i fattigare länder.

När FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, FAO nyligen firade 63-årsjubileum talade dess generaldirektör Jacques Diouf om att ytterligare 100 miljoner människor har sjunkit ner i svält och undernäring under det gångna året. Närmare än miljard människor hungrar och det i sin tur hotar freden och säkerheten i världen, sa Diouf.

Och den avsuttne president Clinton överraskade med en allvarlig kritik mot det globala ekonomiska systemet och dess institutioner som Internationella Valutafonden och Världsbanken, som han anser har gjort grundläggande fel under de gångna 30 åren då utvecklingsländerna har blivit allt mer beroende av importerad mat.

Bill Clinton, som själv under sin åtta år långa ämbetstid drev på för att riva alla handelshinder i världen, bjöd på en hel del självkritik. Han erkände att han själv har haft fel och kommit till insikten att mat inte kan betraktas som vilken annan konsumtionsvara som helst.  

Matkrisen har gjort frågan om livsmedelsförsörjningen akut i många länder. Rika länder som saknar egen odlingsbar mark tryggar, som Saudiarabien och Gulfstaterna, löser problemet genom att hyra eller köpa stora arealer i Afrika. Ledaren för den östafrikanska lantbrukarfederatiónen, Steve Muchiri, är mycket orolig för den här utvecklingen. Kritiken riktar han både mot företagen som inte ser till lokalbefolkningens behov och mot regeringarn som bjuder in utländska investerare utan att ställa några motkrav.

Kambodja är världens sjunde största risproducent men har svårt att klara sin egen matförsörjning på grund av de kraftigt stigande priserna. Hör Petra Quidings reportage från Kambodja.

Samtal i studion mellan FAO:s undergeneraldirektör, Annika Söder och Ulf Jonsson, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
Urval artiklar om matkrisen:Programledare: Mikael Olsson
Producent: Daniela Marquardt

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista