Kulturnytt 20081030 1305

15 min
Programledare och producent: Per Feltzin. Konstintervjuer: Negar Josephi intervjuar Chefen för konsthallen Magasin 3 i Stockholm, David Neuman och Andreas Brändström, Galleri Brändström i Stockholm vad ovanstånde betyder för kostmarknaden. Konstkommentar: Mårten Arndtzén om hur det sämre ekonomiska tiderna gör det numera lätt ansträngda förhållandet mellan gallerister och auktionister ännu mera ansträngt. Vem ska egentligen sälja konsten och hur snabbt ska auktionisterna få tillgång till konsten? USA och valet - intervju: Ulrika Sten intervjuar den amerikanske lingvisten och samhällsdebattören Noam Chomsky - han får som fjärde person i vår serie svara på frågan om hösten 2008 kommer att betraktas som slutet på USA:s ekonomiska, kulturella och politiska dominans. Filmrecension: Göran Sommardal om filmen Miss Pettigrew Lives for a Day som är regisserad av Bharat Nalluri, med ursprung i Indien, och det här hans långfilmsdebut efter en karriär som tv-filmsregissör. Utrikesrapport: Ingela