Språket den 28 oktober 2008 Genvägar i tal och skrift

24 min
Hur språk används och förändras. Här kan du som lyssnare ställa dina frågor om språk.

Hur många förstår egentligen en vanlig nyhetsartikel i tidningen, Ja, ungefär var fjärde människa har svårt att tillgodogöra sig tidningstext, säger Mats Ahlsén, chefredaktör för den lättlästa tidningen 8 sidor som används av grundskolor och av många med funktionshinder. .
I veckans program besöker vi en grupp tidningsläsare med intellektuellt handikapp och diskuterar hur man får samhällsinformation om man inte förstår den vanliga dagstidningen.
Pernilla Jenbratt, lärare på Särvux i Göteborg, och hennes elever Anders Nordin och Emily Gunnarsson diskuterar dagsnyheter de läst i

Professor Lars-Gunnar Andersson diskuterar lyssnarfrågor som denna vecka bland annat handlar om uttal som leder fel eller åt olika håll.

- Särskriving, särsägningar och särläsningar av ord, som 
  ’golf reporter’
- pojke och pojkarna - är detta det enda ordpar i svenskan 
  som kan uttalas med både akut och grav accent?
- förklä och förkläde
- fylld till bredden eller brädden?
- andra ordpar som låter lika: lem/läm, sett/sätt, enda/ända.
   Men gör de det överallt i Sverige?
-  ål från ån i Råå – blir det Råååål?
-  Svenska Brigaden – eller  Svenska brigaden?