Klartext 2008-10-27

10 min
På måndagen handlade Klartext om hur Swedbank ska samla in pengar från sina ägare. Vi berättade också att allt fler kvinnor överlever bröstcancer.