Mission i retur

44 min
Fredag 24 oktober kl 14.03 och lördag 25 oktober kl. 17.00

I den amerikanska presidentvalskampanjen har religion fått träda tillbaka för ekonomi. Men när den nye presidenten svärs in säger han: ”Jag svär allvarligt … så hjälpe mig Gud” (”I solemnly swear … so help me God”). På dollarsedlarna står det ”In God We Trust” och presidentens tal avslutas med: ”God bless America”. Vad betyder Gud i det offentliga språkbruket? Högsta domstolen har slagit fast att begreppet står för ”ceremoniell deism”, alltså något luddigare än kristendomens Gud. Diskussionerna är livliga i USA, och vi reder ut tillsammans med professor Ira Lupu vid George Washington University Law School i Washington.

Svenska kyrkan har missionerat i 125 år framförallt genom att skicka missionärer till utvecklingsländerna. Under missionens barndom var kristendomen den vite rike mannens religion. Idag bor mer än hälften av världens kristna på södra halvklotet och teologin ser annorlunda ut. Och nu är det Europas tur att bli uppsökt av kristna missionärer - från Syd. Pastor Livingstone Wagaba från Uganda är en av dem som missionerar i Europa genom sin kyrka, the Omega Ministry International.

I kvartsamtalet berättar skådespelaren Peter Bergared om sin enmansföreställning Abraham/Ibrahim där han vill visa likheterna mellan Koranen och Bibeln.

Programledare: Marie-Louise Kristola Producent: Rigmor Ohlsson