Språket den 21 okt 2008 Egna och egenimporterade ord

25 min
Språket från vetenskapsredaktionen. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om ord. Programledare Anna Lena Ringarp

Veckans lyssnarfrågor gäller ord: med hjälp av ett enda litet ord kan vi tänka på rädsla för vargar i Värmland, ett annat kan påminna om hur svårt det kan vara att hålla ett nyårslöfte och ytterligare ett berättar om barnadödligheten i Hälsingland för 150 år sedan.
Frågorna i veckans program ger också många exempel på ord som vandrat iväg och hamnat i sammanhang som ligger långt från den ursprungliga betydelsen.

Veckans efterlysningar: 

Finns det någon som ’lavar’ ved nuförtiden?

Och behövs det ordet ’gäll-ljutt’ idag, med allt buller?


 

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågorna om språk:
- att införliva ett nyårslöfte
- rolighet
- chockera och chocka
- mitigera
- grotta ner sig
- tidning
- kvarlevor
- pickadolver
- om förvanskning av språket

Skicka gärna in egna exempel på felanvända ord eller ord som fått nya betydelser!