Klartext 2008-10-22

10 min
Klartext handlar i dag om att regeringen stoppar adoptioner från landet Vietnam. Det läcker ut ett farligt ämne från en gruva i Västerbotten, där arbetare gräver efter guld. Långt nere under marken finns även det giftiga ämnet arsenik, som nu har läckt ut ur gruvan. Vi berättar fler nyheter i programmet.