Kulturnytt Nobelsändning 2008-10-09 kl 12:58

21 min
2008 års nobelpristagare i litteratur heter Jean-Marie Gustave Le Clézio. Hör kommentarer och reaktioner i Kulturnytts direktsändning, där pristagaren också intervjuas. Svenska Akademins motivering löd: ”J-M G Le Clézio är uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen”