Remissinstanser protesterar: Ytterligare centralisering om 55 procents-regeln skrotas!

20 min

Många remissinstanser går mot Rose-Marie Frebrans förslag att skrota 55 procents-reglen, det vill säga att över hälften av Sveriges Televisions och Sveriges Radios ”riksprogram” ska göras utanför Stockholm. Inga reaktioner har däremot hörts från politiskt håll sen förslaget las fram. Mycket tyder därför på att SR:s och SVT:s ledningar i Stockholm får som de vill. Risk: ökad centralisering.

 

Remisstiden för Rose-Marie Frebrans public service-utredning  , som presenterades i början av sommaren har gått ut.

Publicerat har gått igenom de 70-80 svaren från remissinstanserna. Och de handlar mest om bolagens framtida finansiering, vilket också är den del av utredningen som Rose-Marie Frebran anser vara viktigast.

Ingen debatt alls

Förslaget att skrota 55 procents-regeln har däremot hamnat helt i skymundan i debatten. Med några få undantag har förslaget inte uppmärksammats alls. 

Därför är oron stor på produktionsorterna utanför Stockholm. Både på SVT och SR fruktar de anställda där en ytterligare centralisering och nedbantning.

Trubbig regel

Men blir programmen bättre om man behåller en så fyrkantig regel som 55-procents målet?

-Om SVT eller SR vill kan de ju låta alla 55 procenten produceras i Umeå, påpekar utredaren.

Eva Hamilton

Hör en diskussion mellan Sveriges Televisions vd Eva Hamilton, Bo Reimer - medieprofessor vid Malmö högskola och Jan Hemmel, tidigare kulturjournalist på SVT i Malmö.

Och hör vad alla remissinstanser som bemödat sig om att svara tycker i saken.

En del tar inte alls upp förslaget att avskaffa 55-procentsregeln. Merparten av de som gör det vill behålla den.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista