Klartext 2008-10-03

10 min
Klartext handlar i dag om att vi använder alltmer rengöringsmedel, som kan innehålla farliga ämnen. På fredag eftermiddag hade politiker i USA ett viktigt möte om landets ekonomi. Vi berättar fler nyheter i programmet.