VR Vetandets värld 080930

19 min
Kunskapen om kromosomavvikelser ökar samtidigt som gapet växer mellan diagnostik och behandling.