GMV 2008-09-28 del 1

56 min
Om finanskrisuppgörelse i USA, ideologidebatt om händelserna på finansmarknaden, nya bombdåd i Indien, intervju Yrsa Stenius om händelserna i Kauhajoki, barnbidraget 60 år, krönika Ulrika Knutson, panelen med Jesper Bengtsson, Maria Abrahamsson och Aron Eztler