Klartext 2008-09-18

10 min
Klartext handlar i dag om att det blir färre i Sverige som dör i sjukdomen hjärtinfarkt. Ekonomi-experten Villy Bergström säger att vi inte behöver vara oroliga för att spara pengar i svenska banker, fastän flera banker i USA har stora problem. Vi berättar fler nyheter i programmet.