VR Veckomagasinet 080912

24 min
Fysikerna rörda till tårar och ändå är detta bara startskottet. Världens största partikelaccelerator är invigd i CERN. Svartlut, en restprodukt från pappersmassaindustrin, ska bli nytt miljövänligt drivmedel. Signalkräftor har visat sig trivas på fler ställen än den svenska flodkräftan, vilket kan vara förklaringen till att den har klarat sig så bra i våra vatten. Vi får också en spelreccension av dataspelet Spore, som bygger på utvecklingsläran.