Klartext 2008-09-04

10 min
Klartext handlar i dag om att räntan ska höjas på bankerna i Sverige. Den misstänkte mördaren Anders Eklund kan bli dömd att sitta i fängelse. En expert säger att Eklund är tillräckligt frisk för att få det straffet. Landet Haiti har drabbats av flera stora stormar de senaste veckorna.