Ulf Danielsson - de olästa böckerna

4:22 min

– En länk till det förflutna som jag varken förmår eller vill bryta.

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik, ledamot av Kungliga vetenskapsakademin och populärvetenskaplig författare.

Han har under årens lopp fått ta emot många utmärkelser och priser för sitt arbete kring strängteori och kosmologi, och det han kanske är särskilt stolt över är Harry Martinsonpriset som han tog emot 2016.