Kristian och Kristina – blodbadets bödel och offer

45 min
Tobias Svanelid bekantar sig med Kristina Gyllenstierna och Kristian Tyrann, som stod på var sin sida under Stockholms blodbad. Dessutom lyssnarfråga om varför många av oss har fler än ett namn.

Stockholms blodbad 1520 är en av den svenska historiens mest ödesmättade händelser – den blodiga finalen på det svenska upproret mot Danmark. På var sin sida om konflikten som låg till grund för blodbadet stod tidens främsta maktmänniskor – riksföreståndarens änka Kristina Gyllenstierna och den danske kungen Kristian Tyrann.

– Hon såg ingen annan utväg än att själv ta över befälet för motståndet mot Kristian Tyrann, berättar Marie-Louise Flemberg som är aktuell med en biografi om Kristina.

– För Kristian handlade det om en personlig kamp för det han verkligen trodde på – ett enat Norden, menar Erik Peterson, aktuell med en biografi om Kristian Tyrann.

Tobias Svanelid diskuterar blodbadets historia utifrån huvudmotståndarnas perspektiv.

Dessutom svarar Dick Harrison på frågan om varför så många av oss idag har fler än ett förnamn.