Feminisering har lett till svag kristendom

41 min
Fredag 25 juli 15.03, lördag 26 juli 17.00Under 1800-talet började kristendomen feminiseras, en process som pågick ända fram till 1960-talet. Feminisering och försvagning hör samman, hävdar en grupp forskare vid Lunds universitet.

Rönen beskrivs i en nyutkommen antologi - Kristen manlighet. ”Om kristendomen ska få ökat inflytande krävs en remaskulinisering”, enligt projektledaren och historikern Yvonne Maria Werner, som medverkar i Kvartssamtalet.

Under fredagen invigs Europride i Stockholm med tusentals deltagare från hela Europa. Under en dryg vecka ska homosexuella, bisexuella och transpersoner försöker skapa en frizon. Att religionerna har starka synpunkter på sexualiten är väl känt. Människor och tro går utanför den kristna sfären och intervjuar en av inledningstalarna, den indiske prinsen Manvendra Singh Gohil, som är en  av få öppet homosexuella i det hinduiska landet. Vi hör också den homosexuelle ortodoxe rabbinen Steven Greenburg från New York.

I Thailand lever burmesiska flyktingar under svåra villkor, betraktade som andra klassens invånare. Burmeser och thailändare bekänner sig till samma slags buddhism, theravada, men ändå finns stora spänningar. Vi besöker ett kloster som försöker att bistå burmeserna.  Professor Per-Arne Berglie berättar om de bakomliggande historiska orsakerna till oenigheten.

I Utrikeskrönikan hör vi Jenny Roosqvist från Sydafrika om att rastafari, den tidigare svarta religionen, lockar vita.