Klartext 2008-07-23

10 min
På onsdagen handlade Klartext om vilket straff som Anders Eklund borde få. Lagexperterna är oense. Vi berättade också att det har blivit svårare för unga att köpa hus eller lägenhet.