Svart och vitt i amerikanskt kyrkoliv

44 min
P1 fredag 16.5 kl 14.03 samt lördag den 17.5 kl 17.00


På kyrkornas område i USA råder fortfarande segregering och Barack Obamas pastor, Jeremiah Wright, har väckt uppståndelse med sina predikningar mot det vita Amerika. Hur typisk är pastor Wright för de svarta kyrkorna och hur har Barack Obama kunnat vara medlem i hans församling i 20 år utan att reagera på hans budskap? Vi talar med två kännare av det religiösa Amerika, Vinson Synan vid Regent University och J. Cameron Carter vid Duke University.

Fler än 10 000 barn och ungdomar lever i familjehem i Sverige. Många av de här barnen placeras i religiöst aktiva familjer, vilket i vissa fall kan leda till svåra konflikter. Hör om Veronica som mot sin vilja placerades i ett familjehem där fosterfamiljen var pingstvänner.

Hizbollahs senaste maktdemonstration i Beirut - vilken effekt har den haft och hur har den påverkat rörelsens popularitet i Libanon och resten av Mellanöstern? Rapport och analys med Jan Andersson, SRs korrespondent och Mats Wärn, statsvetare vis Stockholms Universitet.


Kvartssamtalet handlar om kulturkrockar i dödens väntrum. Ingela Olsson är redaktör för boken Döden i ett socialt, kulturellt och religiöst perspektiv.