Klartext 2008-05-19

10 min
Klartext handlar i dag om att människor fortsätter att ha det svårt i länderna Burma och Kina i Asien. Båda länderna har nyligen drabbats av katastrofer, där många människor har dött eller blivit skadade. Väldigt många har också förlorat sina hem. I Sverige är det svårt för många personer med funktionshinder att komma in i kommun-huset, där de bor. Vi berättar om en funktionshindrad pojke, som får problem när han ska gå till simhallen och bada.