MOTSTÅND ELLER TERRORISM I SOMALIA

55 min
Lördag 17 maj Om Sveriges senaste insats i ”kriget mot terrorn” - riskerar svensk rätt att bli offer för andra makters krig?Om svenska medborgare som häktats misstänkta för terrorbrott - kan de fortsätta att skicka pengar till anhöriga i Somalia utan att bli terroristanklagade?Är det svenska domstolars uppgift att skilja på terror och legitimt motstånd?

I Somalia pågår sedan 17 år det som har kallats den mest nonchalerade katastrofen i världen. Under 2006 rådde ett tillfälligt lugn i delar av landet när de islamiska domstolarnas förbund tagit makten (hör om det i tidigare Konfliktprogram 20061118). Men kort därefter störtades deras styre av en etiopisk invasion med amerikanskt understöd och den tillfälliga övergångsregeringen TFG återvände till Mogadishu. 

Sedan dess har krisen tilltagit i omfattning, miljontals människor är på flykt och över en tredjedel av befolkningen saknar mat. Amnesty International rapporterade nyligen om ofattbart våld som alla parter i konflikten utsätter civilbefolkningen för.

I en unik gest av enighet vädjade i veckan de både parterna i Somalia, den alltmer pressade övergångsregeringen och oppositionsalliansen, i ett gemensamt uttalande, till sina väpnade allierade och till omvärlden att låta folket få tillgång till mat och bistånd.

Hittills har resurser framför allt kommit från somalier i exil. Men det har blivit problematiskt sedan den amerikanska regeringen har stämplat delar av oppositionen som terrorister för att de påstås ha kopplingar till al-qaida.

Den 28 februari i år greps sex personer med somalisk bakgrund i Stockholm och Oslo. De misstänktes för förberedelse till terrorbrott i Somalia. Enligt åklagaren ska de ha skickat pengar till Somalia, pengar som i sin tur ska ha finansierat terrorism. Och tusentals personer i Sverige med somaliskt ursprung är nu rädda för att bli terroristanklagade om de skickar pengar till Somalia, pengar som deras anhöriga är beroende av för att överleva.

Konflikts reporter Randi Mossige-Norheim skildrar hur det gick till när männen greps tidigt på morgonen av säpo och nationella insatsstyrkan.

Var gränsen mellan terrorism och motståndskamp går har diskuterats länge inom den internationella rätten. Hör professorn i internationell rätt Said Mahmoudi som är orolig för att politiseringen av begreppen urholkar rättssäkerheten.

FN:s förre rättschef Hans Corell delar oron och har sett hur folkrätten flera gånger har satts på undantag sedan terrorattentaten 11 september 2001, som han bevittnade från sitt kontor i FN-skrapan. Han beklagar att Europa inte har markerat skarpare mot den amerikanska regeringens politik.  

Studiosamtal om svenska domstolars roll som bedömare av vad som är terrorism eller motståndskamp, om svenska myndigheters möjligheter att utreda terroristbrott i Somalia, om vilken roll utländska makters underrättelsearbete ska spela i svenskt rättsväsende och om rättssäkerheten håller på att sättas ur spel. Gäster är advokatsamfundets ordförande, Tomas Nilsson, Ulrika Karlsson, moderat ledamot av riksdagens justitieutskott och Gösta Hulthén från nybildade medborgarrättsgruppen Charta 2008.
  

På flera nivåer sker ett intensivt arbete med koppling till kampen mot terrorism. Inom FN pågår förhandlingar om en ny övergripande konvention mot terrorism. EU-kommissionen har presenterat nya förslag till gemensamma regler i kampen mot terrorism, bla vill kommissionen förbjuda opinionsbildning för terroriststämplade organisationer, vilket Sveriges regering ställt sig tveksam till. Och i veckan tog riksdagen en ny nationell strategi mot terrorism.

Programledare Mikael Olsson
Producent Daniela Marquardt

Lyssna på tidigare Konfliktprogram om rättsosäkerhet i kampen mot terrorism:

Lyssna på tidigare Konfliktprogram om situationen i Somalia: