VR Vetandets Värld 080507

19 min
Bakterier används för att öka produktionen inom jordbruket och i biologiska bekäpmpningsmedel för att ersätta kemiska bekämpningsmedel. Redaktör Gustaf Klarin.