VR Veckomagasinet 080425

25 min
Svenska politiker är oeniga om utsläppsmålen på lång sikt. Vad säger forskarna som förberedde underlaget för politikerna om det? Tuffa tag mot hundar i TV får kritikBarbro Börjesson är hundexpert i SVT:s Hundskolan, men kritiseras av många för hårda metoder. Smittsam hundtumör kan vara spridd i landet. Sjukdomen kan ha spridits till andra hundar i landet, och symptomen är till en början diffusa. Världens främste strängteoretiker har han kallats, och hans snille har jämförts med Newtons och Einsteins. Vi har träffat Edward Witten, som i år får Crafoordpriset i matematik och hört vad han tror om möjligheterna att testa om strängteorin stämmer.