Vetenskapsnyheter 2008-01-28

5:00 min
Om sömskola för äldre. Geologer efterlyser ny benämning på dagens tidsålder: Antropocen. Fackliga metoder för att möta globaliseringen. Afrikaner väljer kinesiska samarbetspartners pga stabilitet och långsiktighet.