Vetenskapsradion: Historia 080327 13:20

25 min
Vetenskapsradion Historia undersöker det engelska fenomenet medfotbollsbegravningar. Åtminstone sedan 1960-talet har tusentalsengelsmän låtit sig begravas på fotbollsplaner, men hur gammalt är fenomenetoch vilket är dess ursprung?Vi berättar också om studien av de svenska hundrasernas genetiska historiaoch fortsätter serien om nazismens maktövertagande i Tyskland 1933.