Vetenskapsradio: Historia 080306 13:20

25 min
Vetenskapsradion Historia möter Sveriges ende svärdssmed. PeterJohnsson är Sveriges ende professionelle svärdssmed. Sedan tio år tillbakalivnär han sig på att återskapa medeltida och antika svärd i sin smedja iForkarby utanför Uppsala. Han är bland annat mannen bakom svärden iArnfilmen, men har också gjort svärd till museer runt om i landet.Dessutom ser vi bioaktuella filmen "Bang och världshistorien" av MajWechselmann, en berättelse om Barbro "Bang" Alving - Sveriges mest berömdakrigskorrespondent genom tiderna.