Vatikanen och Kina

44 min
Människor och tro i P1 4.4 2008 14.03 och 5.4 17.00

Vatikanen försöker återuppta sina diplomatiska kontakter med Kina. Vad kommer det innebära för de kinesiska katolikerna? Intervju med kardinal Zen i Hong Kong.
Påvens dop av den radikale muslimkritikern Magdi Allam väcker fortsatt diskussion i Italien. Har de traditionella dopen av konvertiter blivit en belastning nu när Vatikanen söker dialog med den muslimska världen?

Överleva som homosexuell i Mellanöstern. Författaren och journalisten Brian Whitaker har mött män och kvinnor som trotsar lagar och mönster i Libanon, Saudiarabien och Egypten. Hur ser den aktuella situationen ut för HBT personer som söker asyl i Sverige? Samtal med Tasso Stafilidis från RFSL.

I kvartssamtalet - sinologen Göran Malmqvist om arbetet med att göra en svensk översättning av Dao de jing, daoismens urkund. Hör honom berätta om ett omöjligt men nödvändigt uppdrag och vad de gamla kinesiska texterna kan betyda för dagens människor i Europa och Kina.

Programledare: Tithi Hahn
Producent: Åsa F Vestergren