Klartext 2008-04-02

10 min
Klartext handlar idag om valet i landet Zimbabwe i Afrika. Där har regeringen nu förlorat makten efter nästan trettio år. Vi pratar också om hur människor i Kina har det nu före OS. Vi berättar också om att många har svårt att sova och om nya vägar gjorda av gummi.