USA-rapport: Mediernas kris allt djupare trots att publiken bara ökar

19 min

Trots att den nya tekniken gjort att antalet potentiella nyhetskällor ökat kraftigt, har aldrig så många i USA konsumerat de traditionella mediernas innehåll som det senaste året. Fast det sker allt mer via deras hemsidor. Ändå lever framför allt dagstidningarna farligt. De klarar inte av ta betalt för innehållet på nätet. Annorlunda uttryckt: Annonssäljarna hänger inte med i utvecklingen på samma sätt som journalisterna nu sägs göra.

Det här kan man bland mycket annat utläsa av årets över 700 sidor långa rapport om amerikansk journalistik, The state of the News Media, som Project for Exellence in Journalism ligger bakom.

Internet har förvisso radikalt förändrat journalistikens förutsättningar. Men kanske inte riktigt på det sätt som man trodde för några år sen.

Demokratiseringen försvann?

Förr hette det till exempel att nätet skulle demokratisera medierna, göra att vi fick många nya röster, artiklar, inslag och perspektiv. I själva verket har nyhetsutbudet i USA blivit mer likartat och insnävat. De flesta hemsidor packar bara om och återbrukar sådant som gjorts på annat håll.

Plockar man till exempel bort det utrikesstoff som handlade om Irak, Iran och Pakistan, så återstod bara sex procent av nyhetsutbudet med material om alla andra länder i världen.

Lokala än mer lokala

De amerikanska medierna bevakar allt färre saker. Och de lokala tenderar att bli ännu mer lokala.

Även om allt fler tar del av de traditionella mediernas innehåll, minskar antalet journalister på redaktionerna.

Redo för förändringar

Journalisterna i USA är också betydligt mer pessimistiska om sitt yrkes framtid än tidigare. Samtidigt är de mer positiva till förändringar nu, positiva till att jobba multimedialt, att skriva, och/eller göra radio, tv och webb på samma gång.

Troligen därtill nödda och tvungna. De har insett att det kanske är enda möjligheten om de traditionella medierna, den vanliga journalistiken i USA ska överleva.

Annonsintäkterna problemet

-Det allt överskuggande problemet är hur medierna ska få in pengar. Lyckas de inte lösa den ekonomiska krisen, kan vi nog säga hej då till den journalistik vi är vana vid - att reportrar rör sig ute i samhället för att tala om för oss vad som verkligen händer, säger Tom Rosenstiel - ansvarig för Project of Exellence in Journalism.

Veckans beröm

Veckans beröm delas ut av Mai Bohman. Och går till journalisten Katarina ÖstholmTidningen Ångermanland.

-Hennes artiklar ALLTID läsvärda, oavsett vilket ämne hon behandlar och vad man själv som läsare är intresserad av: fakta och citat är korrekta, hennes språk är vackert och varierat samtidigt som det är grammatiskt föredömligt och hon fullföljer sina logiska tankekedjor, berömmer Mai Bohman Katarina Östholms journalistik.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".