SPELET OM "PIPELINEISTAN"

57 min
Lördagen 1 mars Om de den väv av intriger, allianser och intressen som vävs längs den gamla Sidenvägen. Där forna sovjetiska republiker med auktoritära ledare, fattig befolkning, islamistiska krafter och narkotika blivit spelplats för ett nytt stormaktspel om det olje- och gasrika Centralasien.

Konflikt tittar närmre på Shanghai Cooperation Organisation, SCO. Samarbetsorganisationen SCO bildades på initiativ av Kina och har alltmer antagit karaktären av en allians mellan medlemsländerna Kina, Ryssland, Kazachstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Motiven från början var gemensam säkerhet genom att lösa gränstvister och samordna terroristbekämpning. Men SCOs arbete tog fart först efter att den amerikanska närvaron och aktiviteten i området ökade efter den 11 september, 2001. Så det är svårt att inte se SCO som också delvis en motoffensiv till USA:s framryckning i området. På det senaste årliga mötet i Bishek var samarbetet kring olje- och gasfyndigheterna i fokus. Två dagar efter mötet skrev Kina på två stora avtal - ett med oljerika Kazachstan om en ny pipeline till Kina och ett annat med gasrika Turkmenistan om en ny gasledning till Kina - avtal som ytterligare ökar spänningen, också mellan de tillfälligt allierade Ryssland och Kina och som understryker att de nu självständiga centralasiatiska republikerna nu kan göra affärer av sin självständighet.

I studion kommenterar två svenska forskare som, var och en för sig och tillsammans, skrivit mängder om spelet i Centralasien och Kaukasus; Nicklas Norling, forskare vid Institutet för Säkerhets- och Utvecklingspolitik och
Niklas Swanström, chef för samma institut samt associate professor vid The Central Asia-Caucasus Institute vid Johns Hopkinsuniversitetet i Washington. 

Ariel Cohen, expert på geopolitik och energisäkerhet på den tongivande konservativa tankesmedjan Heritage Foundation i Washington, är orolig. Han ser två nygamla imperier resa sig. Vad vi bevittnar i Centralasien är Kinas ökande styrka som ekonomisk, men också politisk makt, säger han. Och likadant är det med Ryssland, som under Putin har, återgått till en gammal ordning av hårt centralstyre och liknar nu det Ryssland som fanns före 1917 års revolution, säger Ariel Cohen. En stormakt som med geopolitisk tyngd kastar sig in i maktspel både i väst och längs sin södra gräns.

En vanlig amerikansk hållning till Shanghai Cooperation Organization är att det är inget annat än en rysk-kinesisk allians för att kasta ut USA ur Centralasien. Men det är en kraftig förenkling och inte hela sanningen säger Stephen Blank, professor vid institutet för strategiska studier på USAs krigshögskola i Pennsylvania. SCO erbjuder möjligheter för Ryssland och Kina att lösa sina egna intressekonflikter, som är många, säger han. Organisationen svarar också för hjälp till att upprätthålla och ordning i de egna staterna gentemot inre och yttre fiender.

Vi tittar också på det kinesiska perspektivet. Professor Pan Guang är chef för Centret för internationella studier I Shanghai. Han har en lett forskning och skrivit om en lång rad ämnen som berör Kinas utrikespolitik och relationer, terrorism och religionsmotsättningar, han har ett flertal akademiska uppdrag I USA, han har anlitats av FN:s generalsekreterare och har fått hedersmedalj av Vladimir Putin för sina bidrag till relationerna mellan Kina och Ryssland. Och han är chef för Shanghai Cooperation organisations eget forskningscenter.
Professor Pan Guang tycker inte att USA är längre utgör något större hot, deras storhetstid i regionen blev kort.

I spelet om inflytande och resurser i de kaukasiska och centralasiatiska republikerna finns det ju ytterligare minst en storspelare, EU. Men många menar att EU-länderna inte har förstått, hur viktigt övriga stormakters spel om Centralasien är och vilka konsekvenser det kan få för Europa. EU håller på att bli överspelat. Mer om det i programmet.

Turkmenistan, i Centralasien har den senaste tiden varit fokus för stormaktsspelet om naturresurserna. För första gången deltog nämligen Turkmenistan i ”Shanghai Cooperation Organizations”, SCO:s årliga möte i höstas. Något som kom att oroa de amerikanska förhandlare som skymtade möjliga framgångar i förhandlingar om utvinning av Turkmenistans stora gasfyndigheter. Författaren och skribenten Gunnar Ohrlander bestämde sig nyligen för att åka dit för att ta reda på mer. Hör hans reseberättelse i Konflikt.

Vi berättar också om dokumentären Shadow of the Holy Book som visas i mars på Tempofestivalen i Stockholm. I centrum för filmen står boken Ruhmana - boken som den förra turkmenska presidenten Niyazov gav ut 2001 och som har kommit att bli landets viktigaste propagandaverktyg. Idag har boken översatts till över 40 språk. Det visar sig att boken har blivit ett viktigt smörjmedel om man vill göra affärer med en världens värsta diktaturer. Konflikt talar med jursisten Kevin Frasier, som varit med och gjort dokumentären

Mer information

Programledare Mikael Olsson
Producent Petra Quiding