Klartext 2008-02-28

10 min
Klartext handlar i dag om att politikerna i landet Kenya har kommit överens om att dela på makten. Soldat-gruppen Farc i landet Colombia, har släppt fyra av sina fångar fria. En man som förut har varit statsminister i landet Thailand, har kommit tillbaka hem. Han har varit utomlands, sedan militären tog makten från honom. Myndigheten Socialstyrelsen tycker att många som är gamla måste få bo bättre. Gamla som mår psykiskt dåligt får också för dålig vård. I Borås i södra Sverige, får ambulans-personal lära sig att försvara sig.