Klartext 2008-02-08

10 min
Klartext handlar i dag om att många som jobbar för telefon-företaget TeliaSonera, måste sluta sina jobb. Det måste de, fastän företaget går med vinst. Regeringen ska ta bort en myndighet som jobbar med att ge stöd till skolorna. I stället startar regeringen en ny myndighet, som ska kontrollera skolorna. Det är bättre för miljön när bilar tankas med bränslet etanol är med bensin. Men det blir mer farliga växthus-gaser i naturen när etanol tillverkas. I Kina finns nästan inga insekter kvar, för de som odlar frukt använder farliga gifter.